Project '' infiltrerende stad' met Floodfighting: full scale testing of permeable pavement and bio-swales

proeftuin Fieldlabs

Created at: 15 May 2018

Description

Permeable pavements are a type of SUDS that are becoming more common to allow infiltration, to minimize runoff volumes and to treat urban water stormwater by soil filtration. However, urban stormwater runoff contains significant concentrations of suspended sediments that can cause clogging and reduce the infiltration capacity and effectiveness of permeable pavements.

Samenvatting (Dutch description)

Klimaatverandering en veranderend landgebruik zetten het leefklimaat en het watersysteem in de stad steeds meer onder druk (VNG, 2016). Als gevolg van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, moeten alle gemeenten vanaf 2020 bij herinrichting rekening houden met de klimaatveranderingen en de stad klimaatbestendig inrichten. E�n van de manieren om klimaatbestendiger te worden is er voor te zorgen dat meer regenwater in de bodem infiltreert en daarmee minder snel of niet wordt afgevoerd via het rioolstelsel. Dit beperkt problemen met wateroverlast, hitte en verdroging en zorgt tegelijkertijd voor aanvulling van grondwater.
Door de opkomst van doorlatende verharding heeft de afgelopen tien jaar een groot aantal MKB ondernemingen zich toegelegd op het aanbieden van infiltrerende verhardingen. Vanwege problemen met de afname van infiltratiecapaciteit en onduidelijkheid over het beheer en onderhoud zakt de markt momenteel in. MKBs zijn bezig met innovaties van hun infiltrerende verhardingen en het beheer en onderhoud ervan. Voor deze innovaties is inzicht nodig in het huidige functioneren en in het benodigd beheer van infiltrerende verharding op lange en korte termijn om de effectiviteit van hun op lange termijn te waarborgen.
Het project biedt een praktijkgerichte leeromgeving voor meerdere opleidingen van drie betrokken Hogescholen. Daardoor wordt de samenwerking tussen verschillende lectoraten ge�ntensiveerd door complementair kennisvragen aan elkaar te koppelen en cross-overs te cre�ren tussen de verschillende curricula van relevante opleidingen binnen de hogescholen.
Het project heeft een onderzoeksaanpak waarbij het functioneren van infiltrerende verhardingen onder ideale omstandigheden (gebaseerd op lab data, literatuur en leveranciersdata) en praktijksituaties (full scale testen) met elkaar worden vergeleken. Dit levert inzicht op voor innovaties aan de producten en beheer en onderhoud. De nieuwe en ook recente innovaties worden onder semi ideale omstandigheden (in Proeftuin Waterstraat, Green Village van TU Delft) onderzocht.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Social and Economic Value focus topic.

Project Created
Bergen Norway, sustainable watermanagement Bryggen 22 Nov 2014
Parcul Natural Vacaresti, Bucharest 08 Oct 2016
The green village Algemeen 29 May 2017
Friland Denmark, Green roof 29 Jun 2017
Planned Flood Polder unissula Semarang (Angin Call) 25 Sep 2017
Floodpolder Delft 18 Nov 2017
The Water Hub:Bringing Innovation & Development Together 29 Nov 2017
Project '' infiltrerende stad' met Floodfighting: full scale testing of permeable pavement and bio-swales 15 May 2018
XRF research Vintage Swales 04 Jun 2018
SuDS fieldlab research ClimateCafe Groningen 11 Oct 2018
Proeftuin Klimaatadaptatie/Northen Initiative Fieldlab (5G) 18 Oct 2018
Energieproeftuin in Berkum 24 Jan 2019
Energie Neutrale IJsselkade 24 Jan 2019
Proeftuin de Luwte 24 Jan 2019
Oranjekwartier Deventer 19 Feb 2019
toekomstige Proeftuin Tilburg 05 Apr 2019
Erve Brandemaat Enschede 07 May 2019