masterclass climatecafe Hoogeveen

ClimateCafe.nl: Community Building

Created at: 14 Oct 2015

Description

Impactproject klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen wil een strategie ontwikkelen die leidt tot een klimaatbestendige inrichting van het centrumgebied van Hoogeveen. Deze strategie moet worden ge�mplementeerd in plannen en projecten in het centrumgebied van Hoogeveen. Om een beeld te vormen van de problematiek is door de gemeente en het waterschap een stresstest voor het centrumgebied uitgevoerd. De grootste uitdaging is om op basis van deze resultaten de juiste maatregelen te nemen. Om een goed beeld te krijgen welke adaptieve maatregelen er mogelijk zijn, wordt met ondersteuning van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie een masterclass ontwikkeld voor medewerkers op het gebied van groen, riolering, water en ruimtelijke ordening. In de masterclass gaan zij concreet aan de slag met de klimaatbestendige inrichting van Hoogeveen. Daarnaast worden zij meegenomen in alle facetten van klimaatadaptatie en worden in de praktijk maatregelen getest. De masterclasses zullen plaatsvinden op 1 oktober, 12 november en 10 december. Download hier de uitnodiging. Hoogeveen is als impactproject gekozen omdat de schaalgrootte van de problematiek vergelijkbaar is met veel andere gemeenten. De opzet van de masterclass kan uiteindelijk leiden tot een goede formule voor andere gemeenten om op praktische wijze met de eigen organisatie aan de slag te gaan met de stap �willen�.

Samenvatting (Dutch description)

Hoogeveen algemeen

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the PEOPLE (Social and Economic Value) focus topic.

Project Created
climatecafe Groningen urban waterquality: Floresvijver 22 Nov 2014
Water study Mae Phaem, Thailand 22 Nov 2014
Climatecafe Floating green dragon Tainan, Taiwan 22 Nov 2014
masterclass climatecafe Hoogeveen 14 Oct 2015
Climatecafe IWASTO with Passig River event Flood Free, Manila 01 Dec 2015
Leeuwarden Climateproof Algemeen (stresstest) 10 May 2017
The Hanseatic waterWall, van Kampen naar Leeuwarden 17 Jun 2017
Groningen climate toolbox experience day (and publication not related to specific location from Hanze) 14 Sep 2017
City Climatescan: Rotterdam. (challgenge Plastic Waste) 21 Sep 2017
climatecafe Cebu 2017: Floating Islands for waterquality improvement Cebu 13 Oct 2017
Climatecafe: Davao waste water treatment 14 Oct 2017
climate and via water cafe: Capture and share continuous data on water quality of Niger River around Bamako 30 Mar 2018
XRF research Vintage Swales Groningen 04 Jun 2018
Climatecafe: Butuanon River Scan 2018 24 Sep 2018
climatecafe floating building competition Semarag 15 Oct 2018
Climatecafe Pateros 03 Dec 2018
Climatecafe: what is it? 04 Feb 2019
Climatecafe Malmo, June 2019 14 Jun 2019
Climatecafe Piura, Peru 18 Oct 2019
climatecafe Cebu: riverscan 2019 22 Oct 2019
Climatecafe Peru: results presented at Expo Agua Lima 24 Oct 2019
Climatecafe Peru with Expo Agua Lima kanweg 01 Dec 2019
Delta Center Banger Polder Semarang, Indonesia 13 Feb 2020
Climatecafe Oldenburg Germany 2020 23 Feb 2020