Onlanden

Constructed wetland

Water quality monitoring and improvement

Created at: 19 Feb 2021

Description

De Onlanden are located in the stream valleys between the towns of Roden, Peize en Groningen, and have been around for close to 10 years. Before then, it used to be an agricultural region that was struggling with subsidence and excessive water. During periods of heavy rainfall, the city of Groningen used to struggle a lot with floods as a result of water flowing in from the higher laying province of Drenthe. As a reaction on the floods in 1998, it was decided that De Onlanden should function as a large water storing area and a buffer for the city of Groningen. The project would create space for water, where meadows could be flooded during periods of heavy rainfall to protect the city and its surrounding regions. There, the water is retained and slowly drained towards the Lauwersmeer.

The project is a long and successful collaboration between local governments, the waterboard, the forest stewardship organisation, the natural monument stewardship organisation, and local farmers and residents. The original swamp landscape is restored and is once again a beautiful natural area on the edge of the city. There are numerous cycle- and pedestrian paths and possibilities for water recreation. In addition, there are lots of birds, foxes, deer and other animal to be found now.


Samenvatting (Dutch description)

De Onlanden liggen in de Gronings-Drentse beekdalen tussen Roden, Peize en Groningen, en bestaan ongeveer tien jaar. Daarvoor was het een laaggelegen landbouwgebied dat met bodemdaling en overtollig water kampte. In periode van veel regen had Groningen bovendien last van wateroverlast, omdat water vanuit het hoger gelegen Drenthe met grote snelheid richting het Lauwersmeer liep. Na overstromingen in 1998 werd besloten om De Onlanden als uitgestrekt waterbergingsgebied in te richten. Het water kreeg er de ruimte: Bij een hoogwaterpeil worden de grote oppervlakten weiland onder water gezet om stad en ommeland droog te houden. Het water wordt vastgehouden en vertraagd afgevoerd richting het Lauwersmeer.

Het is een langdurige en succesvolle samenwerking tussen lokale overheden, Waterschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, boeren en omwonenden. Het vroegere moeraslandschap is hersteld en er is opnieuw een prachtig natuurgebied ontstaan aan de rand van de stad. Er lopen tal van fiets- en wandelpaden en er zijn mogelijkheden voor waterrecreatie. Daarnaast kun je er tal van vogels, vossen, ree├źn en andere dieren vinden.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Joey Koning

• Submitted 159 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 159 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →