Afkoppeling Toermalijnstraat/Heliodoornstraat (1997)

(bio) swale

Subsurface infiltration

Storage for water

Storm water drainage

Open stormwater flow (gutter/hollow road)

Grid Pavers (permeable pavement)

Created at: 05 Feb 2022

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

Het project is een nieuwbouwproject uit 1997. De bebouwing heeft deels zakputten gekregen. De straat ligt op 1 oor naar het groen. De parkeerplaatsen zijn uitgevoerd als grasbeton. Onder het groen en in de straat ligt een combinatie van een HWA met drainage.

Dit systeem voert af via het Aventurijnpad af naar een kwelsloot van het Maas-Waalkanaal. Sinds 2003 is het peil in drie stappen verhoogd om baggeren te voorkomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het peil in de kwelsloot ook hoger ligt en het water uit de wijk minder goed kan afvoeren.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Noviomagus

• Submitted 1422 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1422 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →