Bezinkbak regenwater Julianapark, Amsterdam

Water Quality Monitoring and Improvement

Created at: 22 Nov 2014

Description

Bezinkbak regenwater Julianapark, Amsterdam


Samenvatting (Dutch description)

Bezinkbak regenwater Julianapark, Amsterdam

In Amsterdam-Oost is in 1993 een bezinkbak voor regenwater gebouwd als alternatief voor een verbeterd^escheiden stelsel (VGSj. De oplossing siert zich door de eenvoud ervan, namelijk het aanbrengen van een damwand in het oppervlaktewater bij de re^cnwateruitlaat. Om de effectiviteit van deze relatie/goedkope voorziening als alternatief voor een VGS re monitoren is 111 december 19514 een onderzoekspro^ramina^estart. Dit onderzoek bestond uiteen kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van de waterstromen en het bezonken slib op de bodem van de bezinkbak. Anno 2002 heeft de Dienst Waterbeheer eu Riolering (DWR) nader onderzoek verricht naar de kwantiteit en samenstelling van het slib en de kwaliteit van de waterstromen. Met de resultaten wordt een bijdrage geleverd aan de kleine hoeveelheid beschikbare kennis van de effectiviteit van beziukbakken voor afstromend regenwater.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →