Waterpasserende verharding brinklaan, apeldoorn vak 2

Permeable Pavement

Storage for water

Created at: 25 Apr 2022

Description

Infiltration capacity 445 mm/hour. Research TAUW (1262905). hydraulic conditions are good. physical conditions are poor (loose / clacking stones, track formation)


Samenvatting (Dutch description)

Infiltratiecapaciteit 445 mm/uur. Uit de resultaten van het onderzoek van TAUW (1262905) is gebleken dat de waterpasserende verharding / voeg ruimschoots voldoet aan de vaak gehanteerde gewenste (540 l/s/ha) dan wel minimale doorlatendheid (270 l/s/ha) voor een waterpasserende verharding. Er wordt niet voldaan aan de eis van de gemeente Apeldoorn aan een waterpasserende verharding (2142 l/s/ha), zoals deze direct na aanleg van het systeem zou moeten zijn. Een veel grotere beperking in doorlatendheid vormt echter de aanwezige inspoellaag op en in de vlijlaag. Hierdoor verloopt het straatwerk, klapperen de stenen en ontstaat spoorvorming. Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit van het straatwerk in delen van de Brinklaan onvoldoende is (met name aan begin waar belasting het grootste is).

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Hydraulisch functioneren/hydraulic functioning
Type ondergrond/type of substrate Zand
Infiltratiecapaciteit/infiltration capacity 445 mm/uur
Water aanwezig?/water present? Nee

About the author

Erwin Stamsnijder

• Submitted 4 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 4 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →