duurzaam terreinbeheer Pilot Oss (put in deze straat) lava olivijn

Waterquality Monitoring

Created at: 26 Nov 2022

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

Het filter bestaat uit een lava 4-32 pakket dat ingepakt is door een waterdicht hdpe folie. Alleen de bovenkant bestaat uit een non-woven Typar SF37 vlies waardoor het filter kan ‘ademen’. Vanuit 3 kolken aan de weg wordt het afstromend regenwater naar de infiltratieput geleid die in het lavafilter staat. Het aangesloten verhard oppervlak bedraagt ongeveer 1200 m2. De put bestaat uit een geperforeerde 600 buis. Alleen de onderste 15cm is niet geperforeerd waardoor water voor monstername in de put blijft staan. In de put is een overstort aanwezig om overvloedig water bij extreme buien direct naar het riool af te voeren. De geperforeerde drainageput staat aan de andere zijde in het lavafilter. Rondom de drainageput met diameter 400, is een ronde korf geplaatst met diameter 600. In deze korf is ruimte om een 10 cm dik substraat naar keuze te plaatsen wat als nazuivering fungeert. De korf is vanuit de weg bereikbaar waardoor het substraat gemakkelijk aangepast kan worden aangepast. In 2011 is de korf gevuld met actief kool in 2012 is dit verwisseld voor olivijn. Vanaf de drainageput wordt het water afgevoerd naar het riool. Infiltratie- en drainageput zijn beide gekoppeld met een straatpot in het trottoir.

De hoeveelheid substraat die in de voorziening is geplaatst en waarmee het afstromende water in contact komt bedraagt ongeveer:  Lava: 3,1 m3  Nazuivering (actief kool of olivijn): 0,05 m3

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

climatescan

• Submitted 1258 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1258 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →