RECONECT Case IJssel Stroomlijn ruimte voor rivier

Waterquality Monitoring with ROV

Created at: 29 Sep 2018

Description

Room for the River is a programme coordinated by the Dutch Water Board (RWS) which involves large scale measures (for example parallel waterways, shortcuts, by-passes) to increase the discharge of river water during periods of high water levels. Programma Stroomlijn is sub-programme for Room for the river and is aiming to the removal of vegetation (forest, shrubs) which forms a barrier for the discharge of river water. These vegetation types are transformed into agricultural vegetation types. The programme is split in 5 separate regional projects. Tauw is responsible for the river IJssel. The project consists of 250 ha of vegetation in a stretch of app 100 km of river, over 400 owners, and 16 local authorities.

The focus 2019 is on innovative remote sensing monitoring: River data on discharge and characteristics is essential for water management and water supply, as well as for flood prediction and flood control (Pan, Wang, and Xi 2016). In practice, many watersheds are ungauged due to high costs, inaccessibility and even due to political instability (Pan, Wang, and Xi 2016). For this reason, measuring remotely without the need of being physically present, for instance by remote sensing satellites, can be interesting for many applications. The large amount of satellite data can result in the ability to extend short observation series into larger series with satellite missions. Discharge is one of the conditions in a river, which is relevant to have data on during regular periods but in particular during or after extreme events. This thesis focussed on an approach, by using remote sensing, to obtain data that can be used for further research to determine discharge. River-width is one of the current variables researched to be used as a substitute for river stage data. River stage is currently used to obtain estimations for river discharge via earlier obtained river stage-discharge relations, which can be transformed into river width-discharge relations.


Samenvatting (Dutch description)

Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Zo worden de hoogwaterstanden in de Nederlandse rivieren steeds extremer. Onze rivieren moeten al dit water wel veilig kunnen afvoeren naar de zee. Daarom werken we in Nederland doorlopend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied. Naast ruimte voor de rivier is goed beheer en onderhoud van de uiterwaarden erg belangrijk. Op het moment dat struiken en bomen in de stroombaan van de rivier staan kan dit leiden tot onveilige situaties. (Een animatie van een rivier.) Bij hoogwater, als de uiterwaarden mee gaan stromen kan die begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Struikgewas bijvoorbeeld vertraagt de stroomsnelheid aanzienlijk doordat alle takken samen een behoorlijke oppervlakte vormen. Dit effect wordt steeds sterker omdat zich drijvend vuil ophoopt in die struiken. Het effect is, door de lagere stroomsnelheid, dat de waterstand stijgt. Door goed te onderzoeken hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt kan er bepaald worden welke ingreep in de begroeiing het grootste effect heeft op de hoogwaterveiligheid. Er worden verschillende soorten stroomlijn-ingrepen uitgevoerd. We verwijderen soms grote hoeveelheden bomen en struiken op plekken waar de rivier hard stroomt of niet heel breed is. Als het moet, halen we soms zelfs een wat groter bos weg. Dichtbegroeide rietlanden worden weer doorstroombaar gemaakt door wilgen te verwijderen. Dit zorgt niet alleen voor een betere doorstroming maar past ook goed bij natuurbeheer van rietlanden. Maar meestal betreffen de stroomlijn-ingrepen het verwijderen van kleinere hoeveelheden bomen of struiken verspreid over grotere gebieden. Ook is maatwerk mogelijk zoals het weghalen van de lage begroeiing uit een bos of het verwijderen van de onderste takken van bomen bij oude bossen. Een bos blijft dan een bos maar staat niet meer als groene muur in de uiterwaarden. Waardevolle hagen en monumentale bomen blijven behouden. Ook houden we rekening met beschermde dier- en plantensoorten zoals de bever, kwartelkoning en stroomdalgrasland. Dit is het programma Stroomlijn in de praktijk. Zo zorgen we samen voor een veilig en natuurlijk rivierengebied. (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit is een productie van Rijkswaterstaat.)

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →