Waterberging Heumen-Noord (2014)

Constructed Wetland

Created at: 12 Mar 2022

Description

De eerste plannen voor aanleg van een nieuwe wijk in Heumen-Noord dateren uit het begin van de eeuw. Het actuele bouwen is uitgevoerd in 3 fasen in de periode 2006-2021. In het gebied zijn van oorsprong droogvallende watergangen aanwezig. De deklaag met klei is 1 tot 2 m dik met daaronder goed doorlatend zand.

Voor fase II is een grote wadi aangelegd met een combinatie van oppervlakkige afvoer als ondergrondse aanlevering van regenwater. De wegen zijn veelal holvorming of op 1 oor gelegd om dit mogelijk te maken. Het water verdwijnt via de kolken en voert af naar de wadi. De wadi’s in het gebied zijn relatief diep doordat ze de deklaag doorbreken naar het goed doorlatende zand. De bebouwing in fase II heeft infiltratiekratten per woning voor de verwerking van het regenwater van de daken.

In fase III is een andere combinatie toegepast. Het water van de bebouwing is ondergronds aangesloten op een infiltratieriool. Het water in de straat verdwijnt eerst in een infiltratieriool en kan overstorten naar een drietal wadi. De wadi’s kunnen weer overstorten naar de waterberging in de Jac. Marislaan. Deze waterberging is een bestaande A-watergang die verbreedt is en voor waterkwaliteit een filterende functie heeft gekregen met een rietveld. De waterberging heeft een vrij hoog overstortniveau en kan dan afvoeren naar het watersysteem van Waterschap Rivierenland langs de J van Ludenlaan. In het waterhuishoudingsplan van DHV uit 2011 is aangegeven date gemeente Heumen en Waterschap Rivierenland zijn bezig met een plan voor waterberging voor Heumen Noord Fase II en voor de bestaande kern van Heumen. Door de bestaande A-watergang meer te verbreden dan benodigd voor Fase III kunnen deze wateropgaven gecombineerd worden.

verhaal algemeen heumen-noord riet wordt alternerend geoogst. de waterberging is een enorme slibvang, de overstortdrempel ligt ca met 8.90 m +NAP ruim een meter hoger dan het gemiddelde waterpeil.


Samenvatting (Dutch description)

De eerste plannen voor aanleg van een nieuwe wijk in Heumen-Noord dateren uit het begin van de eeuw. Het actuele bouwen is uitgevoerd in 3 fasen in de periode 2006-2021. In het gebied zijn van oorsprong droogvallende watergangen aanwezig. De deklaag met klei is 1 tot 2 m dik met daaronder goed doorlatend zand.

Voor fase II is een grote wadi aangelegd met een combinatie van oppervlakkige afvoer als ondergrondse aanlevering van regenwater. De wegen zijn veelal holvorming of op 1 oor gelegd om dit mogelijk te maken. Het water verdwijnt via de kolken en voert af naar de wadi. De wadi’s in het gebied zijn relatief diep doordat ze de deklaag doorbreken naar het goed doorlatende zand. De bebouwing in fase II heeft infiltratiekratten per woning voor de verwerking van het regenwater van de daken.

In fase III is een andere combinatie toegepast. Het water van de bebouwing is ondergronds aangesloten op een infiltratieriool. Het water in de straat verdwijnt eerst in een infiltratieriool en kan overstorten naar een drietal wadi. De wadi’s kunnen weer overstorten naar de waterberging in de Jac. Marislaan. Deze waterberging is een bestaande A-watergang die verbreedt is en voor waterkwaliteit een filterende functie heeft gekregen met een rietveld. De waterberging heeft een vrij hoog overstortniveau en kan dan afvoeren naar het watersysteem van Waterschap Rivierenland langs de J van Ludenlaan. In het waterhuishoudingsplan van DHV uit 2011 is aangegeven date gemeente Heumen en Waterschap Rivierenland zijn bezig met een plan voor waterberging voor Heumen Noord Fase II en voor de bestaande kern van Heumen. Door de bestaande A-watergang meer te verbreden dan benodigd voor Fase III kunnen deze wateropgaven gecombineerd worden.

verhaal algemeen heumen-noord riet wordt alternerend geoogst. de waterberging is een enorme slibvang, de overstortdrempel ligt ca met 8.90 m +NAP ruim een meter hoger dan het gemiddelde waterpeil.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →