Constructed wetland filter for run off Utrechtseweg to Slijpbeek (2006)

Constructed Wetland

Water Quality Monitoring and Improvement

Created at: 25 Jan 2022

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

De Slijpbeek is een sprengbeek die vanuit het landgoed Mariendaal (Natura 2000 gebied) zijn afvoer vervolgd door de Rosandepolder. Het drietrapsfilter met slibvang en helofytenfilter met lisdoddes vangt regenwater af van de Utrechtseweg en hoger gelegen delen van Oosterbeek. Het water wordt gefilterd en vult de sprengbeek aan met gezuiverd regenwater. Slibvang vind overigens ook plaats in de open en overkluisde goot langs de Utechtseweg.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 1961 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1961 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →