Klimaatadaptatie - project eeuwige bron Sallandse heuvelrug

(Bio)swale

Constructed Wetland

Water Storage Rural-Urban Fringe

Biodiversity

Climate Adaptation - Drought Measures

Created at: 29 Sep 2021

Description

The dutch trade magazine H2O cites in september 2020 a flemisch professor about the need for more attention of infiltration of the annual rainwater surplus. The impact of infiltration is higher than the many groundwater extractions. The dutch drinkingwater Company Vitens developed therefore the concept called “Panorama Water country”. The principle is now tested for a testcase in the area called Sallandse Heuvelrug. The core idea of the project is to infiltrate the annual rainwater surplus in a large scale swale which fit into the larger landscape.


Samenvatting (Dutch description)

In een H2O artikel uit 2020 geeft een vlaamse professor aan dat er veel meer aandacht nodig is voor het infiltreren van een neerslagoverschot. Dit is veel belangrijker dan de vele onttrekkingen qua impact. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft een integraal concept ontwikkeld dat daaraan tegemoet komt. Het concept heet Panorama Waterland en het principe is uitgewerkt in een proefcase genaamd Eeuwige Bron voor het gebied Sallandse Heuvelrug. H2O meldt dat de kern van de casus is het vasthouden van het neerslagoverschot met landschapswadi’s in een hydrologisch geïsoleerd gebied.

Tubantia (18 nov 2020) meldt over het concrete ontwerp: Om het water dat wegstroomt vast te houden zijn ingrijpende maatregelen nodig. Essentieel daarbij is de aanleg van zogeheten houtwadi’s rondom de heuvelrug.„In die beddingen - ze zijn zo’n 25 tot 50 meter breed - wordt het regenwater dat van de heuvelrug afstroomt opgevangen. De wadi’s liggen op verschillende hoogtes, zodat het water beter kan infiltreren in de ondergrond. En het overschot aan opgevangen water dat niet de grond intrekt, wordt vanuit de laagste wadi’s weer naar de hoger gelegen delen van het gebied gepompt, zodat het opnieuw de kans krijgt te infiltreren.”

Hetzelfde artikel meldt dat waterschap en vitens willen beginnen met twee bescheiden houtwadi's, maar dat de volleige uitvoering miljoenen zal vragen. Daarnaast is een geheel andere duurzamen manier van boeren benodigd met minder uitspoeling van meststoffen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →