Fietspad Climatepath (Klimaatfietspad) - waterberging onder fietspad - proefopstelling (2021)

Permeable Pavement

Detention Basin

Created at: 29 Mar 2023

Description

Tekst van vakblad Aquarama: Climatepath, het fietspad van de toekomst waar elke druppel telt!

Op de bedrijfssite van ecobeton water technologies in Sint-Truiden werd het fietspad Climatepath voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, bestuurder Hilde Cuykx en de familie Essers. Het Climatepath is een klimaatadaptief fietspad dat een oplossing biedt voor onder meer waterhinder en dat overtollig hemelwater duurzaam naar de grondwatertafel loodst. Het maakt onderdeel uit van het gamma ecopaths, door ecobeton water technologies ontwikkeld. De Ecopaths zijn ‘plug & play’-fietspaden. Naast het Climatepath met de slimme waterafvoer, zijn er nog o.m. het Easypath (het gewone ‘plug & play’-fietspad) en het Thermopath verwarmde fietspad waarbij er nooit meer dient gestrooid.


Samenvatting (Dutch description)

waterberging geïntegreerd in het fietspad, filtering en vertraagde afvoer naar additionele infiltratievoorziening.

Kritiekpunt: onbekend hoe het gaat met beheer, schoonmaken en verwijderen slib. waaruit bestaat het benodigde onderhoud ? hoe vaak moet dit worden uitgevoerd en wat zijn de preventieve en correctieve maatregelen. Onbekend is of er al projecten zijn gerealiseerd met Climatepath - klimaatpad in Belgie

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →