Aqua-base doorlatende en bufferende verharding

Permeable pavement

Gully free roads

Storage for water

Created at: 03 Apr 2021

Description

Waterstorage under the street


Samenvatting (Dutch description)

We hebben een waterbufferend en -infiltrerend systeem met holle ruimte onder de parkeerplaats van de Faculty Club aangelegd: AquaBASE. De UT was een van de eerste in Nederland, onze campus was de testlocatie. In het eerste jaar zijn de resultaten gemonitord en bleek de test succesvol. Het systeem bestaat uit waterpasserende stenen met voegen van een aantal millimeter voor goede een doorwateringssnelheid en infiltratiecapaciteit. De onderlagen hebben holle ruimten waarin water opgeslagen wordt en hebben de draagkracht en stabiliteit voor het gebruik als parkeerplaats. Zo wordt water langer vastgehouden en infiltreert het langzaam in de bodem. Technische details van de onderlagen vind je op de website van Aquabase.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →