doorlatende verharding schieland in de nieuwbouwwijk Baanhoek-West

Permeable pavement

Storage for water

Created at: 24 Feb 2021

Description

Voor het nieuwbouwproject Baanhoek-West is gekozen voor duurzaamwaterbeheer in de vorm van afkoppelen van het hemelwater. Hiervoor wordt in de straat gebruik gemaakt van een zogenaamde waterpasserende bestrating.

De foto's zijn gemaakt in de straat Rondo nabij kruising met Pergolesilaan.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

climatescan

• Submitted 1211 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1211 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →