Tilburg oppervlakkige afwatering en opvang/infiltratie Franz Lisztstraat

(bio) swale

Permeable pavement

Created at: 16 Feb 2018

Description

Franz Lisztstraat, 3 parkeerhofjes • Profiel van de 3 parkeerhofjes op 1 oor gelegd, openingen in de banden aangebracht en het groen verlaagd; • Ook is een deel van de parkeerplaatsen in een open verharding (stenen met afstandhouders met daartussen gras) uitgevoerd; • Afwatering van regenwater vindt volledig oppervlakkig plaats en wordt in het groen opgevangen en geïnfiltreerd.


Samenvatting (Dutch description)

Bij alle herstructureringsprojecten in Tilburg (van straat tot wijkniveau) is klimaatadaptatie een opgave.

Bij de Frans Lisztstraat is dat ingevuld door het totale profiel van de 3 parkeerhofjes op 1 oor te leggen, openingen in de banden aan te brengen en het groen te verlagen. Ook is een deel van de parkeerplaatsen in een open verharding uitgevoerd. Hiermee vindt de afwatering van regenwater volledig oppervlakkig plaats en wordt het in groen opgevangen en geïnfiltreerd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het minimaliseren van de kans op wateroverlast binnen en buiten het gebied. Daarnaast komt het water ten goede aan de bodem en beplanting, dat ook een bijdrage levert aan het tegengaan van de kans op droogte en hitte. Belangrijk ook is dat de laagte in het groen geen 'technisch bak' is, maar een laagte die past binnen de ruimtelijke inrichting van het gebied.

Voor het klimaatbeleid van Tilburg en hoe particulieren worden betrokken zie https://www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg/beleid/

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

Sander Kossen

• Submitted 5 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 5 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →