Urban Rainshell filtersysteem in Julianapark (2020)

Permeable Pavement

Subsurface Infiltration

Water Quality Monitoring and Improvement

Created at: 21 Nov 2023

Description

Urban rainshell is een filtersysteem met aansluitend een infiltratie of afvoer naar oppervlaktewater. Het water gaat door de verharding in het schelpen pakket dat de eerste filtering van zware metalen, PAK en olie uitvoert. aansluitend is er een filtering wat URS het AA-mineral pakket noemt. Geschermd wordt dat het geschikt is voor infiltratie in grondwaterbeschermingsgebied. Het systeem kan ook gecombineerd wordt met de DSI techniek. Dit is een techniek die gebruikt wordt in de retourbemaling bij onttrekking van grondwater. In 2020 is de Urban Rainshell ingediend voor de RIONED innovatieprijs. In de Waterstraat op de TU delft is gedurende 3 jaar (201-2020) gemeten aan de werking van het systeem waarbij voor 20 jaar aan vuil op het systeem is losgelaten.

URS Zoeterwoude; eerste toepassing ónder de weg

  • afgekoppeld oppervlak 2100 m2 • In het Julianapark te Zoeterwoude is december 2020 voor het eerst een URS gerealiseerd onder de weg. Een speciale funderingsopbouw van 30 cm zorgt er voor dat er geen spoorvorming en ongelijke zettingen ontstaan. • De URS in Zoeterwoude bergt piekbuien tot 100 mm/u en heeft een totale bergingscapaciteit van 240 m3 onder ca 700 m2 wegcunet en 100m2 groenzone. Dit gebeurt hier in een schelpen- en mineralenmix van ca 50 cm dik. • Met het systeem wordt het grondwaterpeil actief beheerd op ca 80 cm – mv d.m.v. een vertraagde afvoer, waarmee schade aan gebouwen en funderingen als gevolg van bodemdaling wordt voorkomen. • In 2021 is gestart met het monitoren van de pilot, met focus op het hydraulisch en civiel-technisch functioneren van het systeem. De resultatenzijn toegevoegd aan dit record

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →