Waterbergende fundering Ridderstraat-Kerkweg Ridderkerk

Permeable pavement

Water storage rural-urban fringe

Storage for water

Created at: 27 Apr 2021

Description

West Nederland ligt zoals u wellicht weet grotendeels onder zeespiegelniveau. De natuurlijke bodem bestaat uit veen, klei en zand en heeft watervasthoudende eigenschappen. Na verzadiging kunnen deze grondsoorten geen water meer opnemen of transporteren. Omdat grote delen van West Nederland bebouwd en bestraat zijn kan water moeilijk rechtstreeks geborgen worden. Door kunstmatige bemaling is er bovendien weinig ruimte in hoogte tussen maaiveld en grondwaterpeil. Daarom wordt gezocht naar oplossingen zoals deze, die winst opleveren als het gaat om tijdelijke opslag van grotere hoeveelheden hemelwater.


Samenvatting (Dutch description)

Vervanging fundering en bestrating van een parkeerplaats bestaande uit een hydraulisch gebonden steenmengsel 0.30 meter dik. Verwachte degradatiemechanismen:

  • Verstoring infiltratiecapaciteit door dichtslibbing (wordt opgevangen door straatkolken met zandvang).
  • Verstoring bergingscapaciteit door verzakking en afzetting.

Locatie: parkeerplaats Ridderstraat-Kerkweg, Ridderkerk, Zuid-Holland. Systeem: GKB WABER. Realisatie: 2020

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Jan Stolk

• Submitted 4 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 4 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →