van der Valk Enschede

Permeable Pavement

Storage for water

Created at: 31 May 2018

Description

356 m3 waterberging. Het hele terrein is opgehoogd wat de mogelijkheid gaf om water te bergen in het puin onder de bestrating. Het regenwater gaat naar de kolken tussen de parkeervakken van de kolken naar een It riool wat het water afgeeft aan de lava. het dakwater is aangesloten op de bergingsvijver aan de noordkant.


Samenvatting (Dutch description)

37 mm berging over totaal verhard oppervlak, 356 m3 berging onder parkeerplaats

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 1892 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1892 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →