Hoorn, lavafilter voor regenwater (2009)

Water Quality Monitoring and Improvement

Created at: 28 Nov 2014

Description

Sedimentation basin and lava filer Hoorn The Netherlands 2007 2014


Samenvatting (Dutch description)

Hoorn, lavafilter voor regenwater voor verwerking regenwater van de kunstijsbaan en omgeving. Het plandgebied is aangelegd na 2009 en wordt de Blauwe Berg genoemd.

Het reeds verharde oppervlak voor de kunstijsbaan bedraagt 25.000 m² en voor het parkeerterrein 6.000 m². Het eveneens reeds verharde oppervlak door aanleg van de ontsluitingsroute (inclusief turborotonde) bedraagt 12.700 m².

Vanuit waterkwantiteit moet er 3672 m2 oppervlaktewater komen ter compensatie voro gedempte watergangen. Het Waterdocument de Blauwe Berg van Tauw uit 2004 beschrijft dit kader. Vanuit waterkwaliteit geeft het waterschap in dit document aan dat de huidige waterkwaliteit matig is en dat bij de planontwikkeling een verbetering gerealiseerd moet worden. Zeer waarschijnlijk is het lava filter daar de invulling van.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →