Gestuurde schuif met overstort (Real Time Control) Ouddorp

Water Quality Monitoring and Improvement

Storage for water

Created at: 01 Jul 2022

Description

Gestuurde schuif met overstort


Samenvatting (Dutch description)

In de gemengde riolering is in 2020 een automatische schuif gerealiseerd met doorlaat, overstort en schuif. De schuif wordt op basis van een benedenstrooms peil dichtgestuurd, waarbij bovenstroomse berging benut wordt die oorspronkelijk niet benut werd. De omvang van de extra benutte berging bedraagt ca 300 m3. Na de regenbui als er benedenstrooms weer ruimte ontstaat wordt de schuif weer open gestuurd op basis van het benedenstrooms waterpeil. Op deze manier wordt het aantal en de omvang van de overstortingen vanuit de gemengde riolering gereduceerd met een gunstig effect voor de waterkwaliteit. Het project is in samenwerking met de gemeente en het waterschap Hollandse Delta tot stand gekomen

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Jos 't Mannetje

• Submitted 26 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 26 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →