Erve Brandemaat waterzuivering

Water quality monitoring and improvement

Storage for water

Created at: 06 Dec 2020

Description

use rainwater in buildings, cleaning wastewater on own property


Samenvatting (Dutch description)

Nieuwbouw met een gezamenlijk afvalwatersysteem. De kavels krijgen een systeem dat regenwater van het dak opvangt voor gebruik in en om de woning. Het opgevangen regenwater kan gebruikt worden voor de wasmachine, het toilet en voor de bewatering van de tuin. Het huiselijk afvalwater wordt afgevoerd naar een helofytenfilter in de tuin. Dit is een van de omgeving afgesloten unit, beplant met riet, die zorgt voor een biologische zuivering. Het gezuiverde water wordt geleid via slootjes naar dieper gelegen natte zones waar het gebufferd wordt en infiltreert in de bodem. Dit is een bewezen methode met een zeer hoge zuiveringsgraad.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

Hendrik Jan Teekens

• Submitted 241 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 241 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →