Bergbezinkbassin gemeente Rozendaal

Water Quality Monitoring and Improvement

Created at: 16 Sep 2018

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

In de gemengde stelsels van de gemeente Rozendaal is 1 bergbezinkbassin (BBB) aangelegd. Dit bergbezinkbassin bergt tijdens hevige neerslag een deel van het overstortende (riool)water waarna het na afloop van de bui weer via het gemengde stelsel naar de RWZI wordt gepompt. Het komt dan niet of in veel geringere hoeveelheden in het oppervlaktewater terecht.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Anne Melse

• Submitted 4 projects

View all 4 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →