urban Rainshell Julianapark, Zoeterwoude WBW

Subsurface Infiltration

Water Quality Monitoring and Improvement

Created at: 12 Apr 2021

Description

De gemeente Zoeterwoude is de eerste Nederlandse gemeente die de Urban Rainshell (URS®) techniek toepast ónder de weg, als onderdeel van een rioolvervangingsproject in het Julianapark te Zoeterwoude. De URS® is een samengevoegd waterbergings- en waterzuiveringssysteem dat wordt toepast ónder de rijbaan in de openbare ruimte. Het gepatenteerde innovatieve URS-systeem, zoals toegepast in Zoeterwoude, kan buien van 100mm per uur bergen én zuiveren. Het systeem maakt gebruik van natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen; gewassen zeeschelpen en mineralen.

De URS® in Julianapark vangt flinke regenbuien van wel 100mm per uur op in een ondergronds bed van gewassen zeeschelpen (AA Ecoschelpenmix) onder een weg van ca 800m2. Het regenwater is afstromend van ca 2100 m2 verhard oppervlak (wegen en daken). Piekbuien worden van het regenwaterriool afgekoppeld en via kolken en een aanvoer- en verdeeldrain opgevangen in het bed van gewassen zeeschelpen. De zeeschelpenmix heeft ook nog eens een zuiverend effect. Het breekt organische vervuiling af, waardoor het systeem niet dichtslibt. Hierdoor is het ook een onderhoudsvriendelijk systeem. Afstromend wegwater vervuild met zware metalen, minerale oliën en PAK’s wordt gezuiverd met een innovatief mineralenmengsel: AA Minerals. Het systeem is zo ingericht dat zoveel mogelijk regenwater wordt afgegeven aan de omliggende bodem ter voorkoming van verdroging. Eventueel overtollig water wordt weer schoon geloosd op het oppervlaktewater.

Eerste toepassing onder een rijweg én bij hoge grondwaterstanden De gemeente Zoeterwoude past dit systeem voor het eerst toe in een project onder het wegdek met verkeersbelasting. Het bedrijf EWB, dat het URS-systeem levert, heeft diverse haalbaarheidsonderzoeken en praktijktesten uitgevoerd. Op basis daarvan is voor dit project gekozen voor een funderingsopbouw van 20 cm gebroken puin, 10 cm AA Ecostabiel (goed waterdoorlatend funderingsmateriaal, dat zorgt voor een goede overgang van het puin naar de schelpenmix) en een geogrid voor extra drukverdeling. Onder deze fundering wordt in een pakket van ca 40 cm schelpen en mineralen ca 210 m3 water geborgen. Dit alles boven de relatief hoge grondwaterstand die zo kenmerkend is voor de gemeente Zoeterwoude (net als voor vele andere gemeentes in de regio).

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

Paul Geluk

• Submitted 10 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 10 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →