regenwaterkwaliteit sturing real time Eindhoven RTC

Water Quality Monitoring and Improvement

Created at: 04 May 2019

Description

regenwatersturing real time Eindhoven RTC


Samenvatting (Dutch description)

Werking systeem:

Zodra hemelwater via de riolering aangevoerd wordt vult de rond 1350 afvoerleiding zich met regenwater. Zodra het inslagpunt is bereikt slaan de pompen aan en vult de verdeelkamer zicht met hemelwater. Als de verdeelkamer met 5 cm water gevuld is start de geleidsbaarheidmeting. Indien de geleidbaarheid onder de 1000 mS/cm* bevind, blijft de hydraulische klep gesloten. Daardoor stijgt het waterniveau in de HWA kamer tot 15.50+ NAP en wordt overtollig water afgevoerd via de HWA leiding naar de Karpendonkse Plas. Indien de geleidbaarheid boven de 1000 mS/cm stijgt, opent zich de hydraulische klep. Het zoute water stijgt niet maar stroomt de GEM afvoerkamer in en wordt afgevoerd via de GEM leiding naar het gemengde riool in de Eisenhouwerlaan. Zodra de geleidbaarheid tot onder de 500 mS/cm komt sluit de hydraulische klep zich weer en wordt het aangevoerde water via de HWA leiding afgevoerd naar de Karpendonkse plas.

Uit onderzoek (gemeente Eindhoven was op te maken dat in strooi perioden de bovengrond dermate veel zout bevat dat, zodra het (door neerslag of dooi) tot afvoer komt, de 1000 mS/cm grens eenvoudig overschreden wordt en de schuif activeert. In 6 gevallen is dat dus gebeurd. Daarna is er in Eindhoven niet meer gestrooid. Conclusie: de zoutmeter werkt goed om afgekoppeld hemelwater wat zout bevat (als gevolg van strooiacties) te scheiden van normaal, zoutarm, afgekoppeld hemelwater.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 2069 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2069 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →