Waterbergingsgebied Onnerpolder en Oostpolder

Storage for water

Created at: 17 Feb 2017

Description

In 1998 werd de polder met omringende polders in het Hunzegebied onder water gezet tijdens de wateroverlast in de herfst van dat jaar om te voorkomen dat buitenwijken van Groningen en Hoogezand. In 2005, werd door het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen besloten om de Oostpolder en Onnerpolder aan te wijzen als waterbergingsgebied. Daartoe werden in de jaren erna meerdere dijken aangelegd en werd een nieuw gemaal gebouwd in de Onnerpolder. Het Waterbedrijf Groningen moest de waterputten in de polder omringen door heuvels om ze bij overstromingen droog te kunnen houden. Omdat veel boeren tegen de aanwijzing als waterberging waren werden een aantal van hun kavels uitgezonderd van het waterbergingsgebied. De aanwijzing tot waterberging vormde onderdeel van een veel grotere ruilverkaveling, die in 2012 werd afgerond. De Onner- en Oostpolder werden daarbij voor een groot deel omgevormd tot natuurgebied. De inrichting van de beide polders tot natuurgebied duurde echter nog tot 2014. De polders werden voor de waterberging omgevormd tot zomerpolders, zodat ze 's winters weer (deels) onder water gezet kunnen worden. Hierdoor is de polder veranderd van een gebied dat gevoed wordt door kwel vanaf de Hondsrug naar een gebied waar infiltratie plaatsvindt. Het gebied is door de maatregelen aantrekkelijker geworden voor water- en weidevogels.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →