Waterberging Herinrichting Geelbroek

Storage for water

Created at: 30 Jul 2020

Description

Geelbroek is een groot (404 hectare) natuurgebied ten zuiden van de stad Assen. Een groot deel van het gebied is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, en een deel valt zelfs onder Natura 2000. Er worden nu plannen gemaakt om water in het gebied langer vast te houden, enerzijds zodat het gebied beter tegen droogte beschermd wordt, anderzijds om wateroverlast benedenstrooms te beperken.

Verdroging van natuurgebieden speelt op heel veel plekken een rol momenteel. Dit project is een voorbeeld van hoe hier op natuurlijke wijze zonder megalomane ingrepen een oplossing voor gevonden kan worden.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Joey Koning

• Submitted 157 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 157 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →