Eendragtspolder

Storage for water

Biodiversity

Created at: 14 Sep 2020

Description

Als het water in de Rotte door overvloedige regenval te hoog dreigt te worden, dan wordt het teveel aan water tijdelijk opgeslagen in de Eendrachtspolder. Speciaal voor dat doel is er een waterberging aangelegd waarin 4 miljoen m3 water kan worden geborgen. Door de eilandjes in het gebied is het een paradijs voor watervogels, zoals de knobbelzwaan, nijlgans, Canadese en grauwe gans, meerkoet, lepelaar, blauwe en zilverreiger, watersnip, kievit, bergeend, krakeend, kuifeend, waterhoen en ga zo nog maar even door.

Willem-Alexander RoeibaanIn de waterberging is de 2 kilometer lange internationale roeibaan Willem Alexander geïntegreerd. Voor internationale roeiwedstrijden moet het waterpeil in de waterberging met ongeveer 1 meter worden verhoogd.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

John van Zwieten

• Submitted 3 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 3 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →