Klimaatbestendig stadhuisplein

Storage for water

Created at: 19 Nov 2019

Description

Waterstorage below public square.


Samenvatting (Dutch description)

De waterberging is 35 centimeter diep en bestaat uit lavagesteente, dat eruit ziet als donkergrijs grind. Per m² plein kan de waterberging 140 liter regenwater bergen. Per 7 m² verharding kan op deze manier 1 kuub (1000 liter) water worden geborgen in de holle ruimten tussen de steentjes. Het regenwater stroomt straks weg via lange, smalle goten die zijn aangesloten op de waterberging. Het hemelwater wordt dus eerst vastgehouden in de waterberging en wordt dan geleidelijk afgevoerd naar het riool. Het resultaat: droge voeten op het Binnenhof. Zelfs na een megabui op 29-05-18, toen 60 mm in 20 minuten viel.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Edo van Baars

• Submitted 3 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 3 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →