Wadi-zaksloot - watervoerend met kwel

(bio) swale

Storage for water

Created at: 15 Sep 2021

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

In TAG-west- fase 1 - ligt in de Tagweg een DIT-riool. Het DIT-riool vormt een systeem met de overige HWA-riolen in het gebied waar de holle afvoerende straten naar afwateren. De wadi's in het gebied wateren via drains ook af naar een HWA-riool of DIT-riool. Het riolensysteem voert af naar de wadi zaksloot langs de Greentedijk. Dit is tevens een primaire kering.

De wadi-zaksloot is permanent watervoerend. Dit komt door de ondiepe voedselrijke kwel vanuit het Zwartewater. De voedselrijkdom is te zien in het kroos en overige vegetatie in de wadi-zaksloot. Het onderhoud van de dijk en water wordt uitgevoerd door het waterschap. Het onderhoud van de grasoever aan de kant van TAG-west wordt onderhouden door de gemeente.

Beheercode GEN-TAGW-Greentedijk

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Algemeen
Jaar van aanleg 2019
Wie heeft de maatregel aangelegd? developer
Biodiversiteit
Aanwezige plantsoorten reed, grass
Gebruikers
Hoe is de zichtbaarheid van de maatregel? Visible from outside
Hoe toegankelijk is de maatregel? Very hard to access
Groenblauwe Oplossing
Soort maatregel Swale
Omgeving
Wat voor functies vind je om de maatregel heen? Other

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →