Blauwestad - Water Retention

Storage for water

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 19 Feb 2021

Description

They often say that God created the earth, but that the Dutch created The Netherlands. Over the years we’ve learned to conquer large bodies of water, keep the sea out at all costs and we even learned how to create land in places where there was none. It was therefore quite the shock when the world learned about the plans to let the water in and submerge parts of Oost-Groningen during the ‘90s. By developing a lake of over 800 hectares, the project developers hoped to bring a new economic impuls to a region that was struggling with the loss of jobs and workers, and an ageing population. Combined with the development of new residential areas, the project would offer unique forms of living next to the water that were supposed to attract people from all over the country and bring in new economic opportunities to the region. In addition, the lake would act as a large water storage area and solve all kinds of water challenges around the area in one project. Although the new residential impuls in the region failed to happen, leading to new plans for the project, Blauwestad did result in all kinds of benefits for nature, recreation and climate adaptation. To sum up, this groundbreaking project shows that in order to adapt to climate change, you sometimes also need to adapt your identity.


Samenvatting (Dutch description)

Nederland staat wereldwijd bekend als een land dat over het water heerst. Over de jaren hebben we geleerd om grote waterpartijen in te polderen en te laten verdwijnen, om de opkomende zee koste wat kost buiten de deur te houden en we wisten zelfs land te creëren op plekken waar eerst zee was. Geen wonder dus dat de wereld gek op keek toen in de jaren ’90 bekend werd gemaakt dat er een gigantisch gebied in Oost-Groningen onder water zou worden gezet. Met de aanleg van een 800 hectare groot meer zou een nieuwe impuls gecreëerd moeten worden in een gebied wat kampte met verlies van werkgelegenheid, vergrijzing en ontgroening. Gecombineerd met de aanleg van een nieuwe woonplaats zou dit project een unieke vorm van wonen creëren waar mensen van over het hele land naartoe zouden trekken en daarmee de lokale economie zouden stimuleren. Daarnaast zou het meer als enorme waterbuffer functioneren, waarmee allerlei wateropgaven in het gebied gecombineerd konden worden in één project. Alhoewel het aantrekken van nieuwe bewoners tegenviel en de plannen daardoor meerdere malen zijn bijgesteld, heeft het project al veel opgeleverd op gebied van natuur, recreatie en klimaatadaptatie. Daarmee laat het baanbrekende project zien dat voor het aanpassenNederland staat wereldwijd bekend als een land dat over het water heerst. Over de jaren hebben we geleerd om grote waterpartijen in te polderen en te laten verdwijnen, om de opkomende zee koste wat kost buiten de deur te houden en we wisten zelfs land te creëren op plekken waar eerst zee was. Geen wonder dus dat de wereld gek op keek toen in de jaren ’90 bekend werd gemaakt dat er een gigantisch gebied in Oost-Groningen onder water zou worden gezet. Met de aanleg van een 800 hectare groot meer zou een nieuwe impuls gecreëerd moeten worden in een gebied wat kampte met verlies van werkgelegenheid, vergrijzing en ontgroening. Gecombineerd met de aanleg van een nieuwe woonplaats zou dit project een unieke vorm van wonen creëren waar mensen van over het hele land naartoe zouden trekken en daarmee de lokale economie zouden stimuleren. Daarnaast zou het meer als enorme waterbuffer functioneren, waarmee allerlei wateropgaven in het gebied gecombineerd konden worden in één project. Alhoewel het aantrekken van nieuwe bewoners tegenviel en de plannen daardoor meerdere malen zijn bijgesteld, heeft het project al veel opgeleverd op gebied van natuur, recreatie en klimaatadaptatie. Daarmee laat het baanbrekende project zien dat voor het aanpassen aan het klimaat soms ook het aanpassen van een identiteit nodig is. aan het klimaat soms ook het aanpassen van een identiteit nodig is.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Joey Koning

• Submitted 157 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 157 projects by this author →

Websites


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →