Waterberging Moerenburg (blauwe aders)

Storage for water

Created at: 04 Feb 2018

Description

Om deze wateroverlast aan te pakken, legt de gemeente tot 2048 in verschillende gebieden zogenaamde 'blauwe aders' aan. Dit is een extra riool wat zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater. Deze rioolbuis is groter dan de rioolbuis voor het afvoeren van afvalwater naar de rioolwaterzuivering.

Het regenwater dat via de Blauwe Aders wordt afgevoerd, gaat naar de gebieden buiten de stad waar het wordt verzameld. Dit water kan dan weer gebruikt worden om watertekorten aan te vullen voor de natuur en de landbouw of voor recreatie.


Samenvatting (Dutch description)

Er is in het zelfde gebied ook een StormWaterharmonica (tijdelijke berging met zuiverende werking van ongezuiverd afvalwater tijdens regenaanvoer)

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Kris castricum

• Submitted 2 projects

View all 2 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →