Wadi Kastelenring

(Bio)swale

Storage for water

Created at: 18 Feb 2021

Description

2 Parkeerplaatsen bij de kastelenring zijn afgekoppeld en wateren af op 2 nieuwe wadi's. Hierdoor wordt het gemengd rioolsysteem minder belast met hemelwater. Wanneer de wadi's te vol stromen, zal het water worden afgevoerd naar de watergang.


Samenvatting (Dutch description)

2 Parkeerplaatsen bij de kastelenring zijn afgekoppeld en wateren af op 2 nieuwe wadi.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Hans Kerstens

• Submitted 5 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 5 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →