Holwerd aan zee

Biodiversity

Flood Barrier

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 11 Sep 2015

Description

Op weg naar Ameland passeren elk jaar honderdduizenden toeristen het Friese dorp Holwerd. Slechts weinigen nemen de moeite om te stoppen. Holwerd is een krimpdorp. Veel leegstand, ook in het historische centrum, en achteruitgang van voorzieningen. Veel plannenmakers hebben zich over Holwerd gebogen. Maar evenzovele plannen verdwenen in bureauladen. Geïnspireerd door de ideeën van Atelier Fryslan hebben vier bewoners van Holwerd e.o. het plan Holwerd aan Zee ontwikkeld. Naast een oplossing voor de problematiek van de krimp sluit het plan ook aan bij andere ontwikkelingen in dit deel van het noordelijk kustgebied: de noodzaak om de kustverdediging ‘climate-proof’ te maken, de discussies over het zoetwaterbeheer in relatie tot te verwachten neerslagoverschotten, de bestuurlijke wens om het toerisme te bevorderen en het streven van de natuurorganisaties om ecologische verbindingszones tussen Waddenzee en achterland te herstellen. Het plan integreert volgens de initiatiefnemers een aantal wenselijke ontwikkelingen: • het toerisme wordt bevorderd door een nieuwe passantenhaven nabij Holwerd die verbinding heeft met het achterland (Elfsteden vaarroute) en de Waddenzee en beter bereikbare en beleefbare natuur; • natuurwinst wordt behaald door het creëren van een zoet-zout overgang (migrerende vis; bijzondere flora en fauna); • afwatering via de sluis bij Holwerd lost het probleem op van wateroverlast ten gevolge van neerslagoverschotten; • het spuien van boezemwater kan bijdragen aan het oplossen van de baggerproblematiek in de vaarroute naar Ameland; • door het maken van nieuwe woonvormen aan het brakwatermeer en het herbestemmen van leegstaande panden (hotelaccommodatie?) in het historisch centrum wordt Holwerd aan Zee aantrekkelijk om te bezoeken of zich te vestigen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →