Hemelwatervoorziening De Del Amerongen BMP

(bio) swale

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 20 Apr 2021

Description

Wadi, hemelwaterafvoer, hellend gebied, regenwaterproof Amerongen


Samenvatting (Dutch description)

De wadi ligt op deze plek omdat het een kruispunt is van waterstromen. Zowel ondergronds als bovengronds lopen waterstromen langs deze plaats. Het ligt in een voormalig smeltwaterdal waardoor bovengronds ook veel aanvoer van water is. Dat houden we nu langer vast in de berm door deze te verlagen.

De wadi maakt onderdeel uit van het complete stelsel van ondergrondse en bovengrondse waterbergingen in Amerongen. Bij elkaar worden hier duizenden kuubs waterberging in riolering, infiltratieriolen en wadi’s gerealiseerd om afstromend water een goede plek te geven en de wateroverlast te bestrijden en de overstorten op de natuurgebieden in de uiterwaarden te verminderen. Het systeem wordt met een informatiebord toegelicht bij de wadi zodat inwoners zien waar het voor gebeurt.

De wadi is bedacht in samenwerking met Gemeente Utrechtse Heuvelrug, BOOT en ODIN landschapsarchitecten.

De inwoners waren aanvankelijk sceptisch, maar door de landschappelijke inpassing is draagvlak bij de aanwonenden ontstaan. Het betrekken van landschapsarchitecten bij dergelijke maatregelen voegt daadwerkelijk ruimtelijke kwaliteit toe.

De wadi is bijzonder omdat hij in de vorm van een aantal druppels of lobben is vormgegeven en er vanuit betrokkenheid van inwoners aandacht aan de instroom voorziening is gegeven. Hoe water de wadi instroomt geeft aan hoe hard het regent, hoeveel druppels of lobben zich vullen met water geeft een mate van neerslagintensiteit aan. Daarnaast zijn zwerfkeien toegepast zodat er binding ontstaat met de oorspronkelijke ligging van de locatie in een smeltwaterdal.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

Maarten Verkerk

• Submitted 11 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 11 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →