Herinrichting Elfenbaan, vak 1

Water Storage Rural-Urban Fringe

Biodiversity

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 19 Sep 2020

Description

In vak 1 van de Elfenbaan zijn natuurvriendelijke oevers gemaakt. Met de vrijgekomen grond zijn verhogingen in het landschap (terpen) gemaakt waarop struweel wordt aangeplant. Het lagere grasland wordt deel ingezaaid met bloemrijk kruidenmengsel. Hierdoor ontstaat een gevarieerd landschap in hoogten, begroeiing en klimaat (zonnevelden, windluwe hoeken, e.d.). daarnaast wordt met en grote houtstapel verder voorzien in het diverse landschap. Alles gericht op een zo ideaal mogelijk leefklimaat voor vele bijensoorten en andere insecten.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Paul Geluk

• Submitted 10 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 10 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →