Ontwikkeling Klimaatpark de Spurk (2024 ? of verder)

Water Storage Rural-Urban Fringe

Biodiversity

Climate Adaptation - Heat Stress Measures

Climate Adaptation - Drought Measures

Created at: 17 Aug 2023

Description

exacte afbakening van gebied is niet bekend. betrof een beoogd gebied voor bedrijventerrein.

Het uitvoeringsprogramma van de gemeente venray over klimaatadaptieve maatregelen meldt: Klimaatthema Droogte, Hitte, Wateroverlast, Biodiversiteit. Doel Het realiseren van een klimaatpark op de voormalige industrie-uitbreidingslocatie aan de Spurkt, aan de rand van het dal van de Loobeek.

De gronden zijn grotendeels reeds verworven door Ontwikkelbedrijf Greenport, maar realisatie van het bestemmingsplan en uiteindelijk het Bedrijventerrein de Spurkt gaat niet door. Deze gronden zijn uitermate geschikt voor de realisatie van diverse klimaatdoelen zoals aanleg van bos, verbeteren biodiversiteit en uitbreiden van het klimaatbestendig beekdal van de Loobeek. Dit gebied kan tevens uitsteking dienen als uitloopgebied van de nabij gelegen industriegebieden Smakterheide en Keizersveld.

gemeentelijke informatie meldt dat de gfronden zouden zijn verworven in 2022?

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →