Tiny Forest Wolfsbosje - Hees (2019)

Biodiversity

Tiny Forest

Created at: 16 Nov 2023

Description

Iedere buurt een Tiny Forest Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een Tiny Forest in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2-opslag.

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN wil dat elke buurt zijn eigen Tiny Forest krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

Website Dorpsbelang Hees: In november 2019 is, onder leiding van het IVN, een Tiny Forest aangeplant door buurtbewoners en leerlingen van het Dominicus College, aan de Wolfskuilseweg. Het kreeg de naam Wolfsbosje.

Het IVN heeft het beheer overgedragen aan de buurt. Op dit moment is er een Projectteam, onderdeel van de groengroep, bestaande uit Thea Aarts, Anneke Kolman, Thea Ellenbroek, Tony Schouten en Jeannette van Mierlo.

De Tiny Forest groep houdt zich bezig met de volgende activiteiten: het bosje (en de open zitruimte ervoor) in de gaten houden: melden als er schade is, verwijderen van zwerfafval, letten op dreigende verdroging, verwijderen van onkruid dat tot overwoekering leidt van de open zitruimte. Daarbij kan worden samengewerkt met de in aanbouw zijnde eco-ruine, de zorgboerderij, het voedselbos en het volkstuinen complex in de directe omgeving.

Tiny Forest is een prachtig initiatief waar we als buurt nog lang van hopen te genieten. Het is de bedoeling in de toekomst de buurtfunctie op een actievere manier uit te breiden. Zeker als het bosje nog wat meer bos is, kan het een grotere buurtfunctie vervullen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →