Zonnepark 90k panelen met gewasteelt (agri-pv park(2023))

Biodiversity

Solar Park (land)

Created at: 28 Aug 2023

Description

Landbouwgrond is omgezet naar combinatie van zonnepanelenpark van 20 MWp met mogelijkheden voor gewasteelt, truffels, bloemen etc. De precieze invulling van het groene deel wordt nog onderzocht . Begin 2024 moeten alle 90.000 panelen draaien.

In afstemming met TenneT en Gasunie komen onder de hoogspanningslijnen, rondom de masten ervan en boven de gaspijp grondwallen met beplanting en wadi’s met kruidenrijk grasland.”

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →