Infiltratiebassin begroeid Veltumse Kleffen I (2016) Venray (diep)

(Bio)swale

Biodiversity

Created at: 10 Aug 2023

Description

Begroeide wadi stijl tankgracht Wadi is ca 2,5-3 m diep tov maaiveld en wordt gevuld door een rond 300 mm vanuit een regenwaterstelsel. De overstorthoogte van de slok-op zit op ca 80 cm tov bodem. De infiltratievoorziening is waarschijnlijk zo diep aangelegd om aanvoer naar de voorziening mogelijk te maken.

De voorziening wordt extensief gemaaid om de biodiversiteit te vergroten. Het is in lijn met het onderhoud van het groen in de omgeving. De gemeente communiceert het doel van het project met informatieborden over biodiversiteit, niet over klimaatadaptatie en het doel van de infiltratievoorziening.

De onderhoudstoestand is goed te noemen. Het slib in de aanvoer wordt effectief afgevangen in de kolken van het RWA-stelsel. De beveiliging met rooster/tralies dat kleine kinderen de instroombuis in kunnen is wel kapot.

Bij het project is een kunstboom in de vorm van de Pinus Silvestra of wel grove den geplaatst. Vanuit klimaatadaptie met het thema hitte is dit een interessante keuze. Als deze boom jong is, heeft hij de vorm van een piramide. Bij het verder uitgroeien veranderd de vorm naar meer spreidend en grillig in een parasolvorm. De takken blijven tot aan onder intact. Op deze wijze ontstaat een vorm van schaduw als hittepreventie maatregel. De Pinus Silvestra is ook aangeplant in het project. Opvallend is dat de gemeente in 2016 al goed heeft nagedacht over klimaatadaptie en juist veel verschillende soorten bomen heeft aangeplant.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →