herinrichting Hengelosestraat

Biodiversity

Blue-Green Solutions

Created at: 17 Nov 2020

Description

hengelosestraat 800 trees planted


Samenvatting (Dutch description)

De Hengelosestraat onderging in 2010 een metamorfose liefst 800 eiken plantte Enschede langs de weg. De oude weg lag op een dijk en scheide noord en zuid van elkaar. De fysieke verbinding tussen de campus en het business and sciense park werd hersteld. belangrijk voor de interactie tussen de onderzoekswereld en het bedrijfsleven. De riolen onder de weg werden verwijderd en vervangen door greppels aan weerszijden waar de wegen onder afschot op afwateren. middels de greppels vindt tevens regulering van de hoge grondwaterstanden plaats in de winter.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →