Lakermaat 's Heerenberg

Biodiversity

Architecture

Created at: 30 Nov 2023

Description

Familie Meijer is eigenaar van ca. 22,2 hectare landbouwgronden met de bebouwing en het erf van boerderij De Laak. aan de Hartjensstraat 2 in Lengel. De aansluitende gemeentelijke gronden rondom de eerdere kinderwagenfabriek van ongeveer 2,7 hectare worden meegenomen in de planontwikkeling.

De familie heeft een plan gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied. Dit plan is besproken met de gemeente en die heeft daarop positief gereageerd. Vooral door de inzet van de familie om klimaatadaptief te willen ontwikkelen. Ook wil de familie het landschap en de biodiversiteit van dit gebied sterker maken. Dit door de kenmerken van het landschap die met de ruilverkaveling zijn verdwenen, terug te brengen. Het gevarieerde woningbouwprogramma is te gast in het landschap.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos

About the author

Stephan Papen

• Submitted 2 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →