Woonrijp maken Bloemenvelde, waterberging met steenwol

Rainwater Harvesting

Biodiversity

Created at: 10 May 2022

Description

Bij de Klaproosweg en het Sneeuwklokjepad in de ontwikkeling Bloemenvelde is onder de rijbaan waterberging gecreëerd. Onder de rijbaan van de parkeerplaatsen zijn steenwol blokken (Rockflow) toegepast als waterberging. Dit systeem heeft voldoende bergingscapaciteit om een 100mm bui te kunnen bergen. Het systeem zit als back-up middels een overstort voorziening gekoppeld aan het oppervlaktewater. de steenwolblokken worden via kolken in de rijbaan gevoed. Het water kan infiltreren in de bodem, hoewel de grondwaterstand hier hoog is. De blokken staan net in het grondwater. Verder is de nieuwbouw afgekoppeld en watert de overige verharding af richting het vele groen. Ook zijn er delen ingepland met vaste planten t.b.v. de biodiversiteit.


Samenvatting (Dutch description)

Waterberging voor vertraagde afvoer en infiltratie via steenwol (Rockflow).

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →