schinkelbos biodiversiteit

Biodiversity

Created at: 10 Jan 2022

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

Schinkelbos in het Amsterdamse Bos

Het vergt heel wat fantasie om je voor te stellen hoe het Amsterdamse Bos er in de beginjaren bij lag. In het Schinkelbos kun je daar nog iets van ervaren. In 1999 werd dit stukje polder toegevoegd aan het Bos. Het Schinkelbos is vooral belangrijk als ecologische verbindingsroute. De Groene AS

De grootste bedreiging van planten en dieren is de versnippering van hun leefgebieden. Waar woningbouw, snelwegen en bedrijventerreinen grote stukken groen opslokken, is het van belang om groene verbindingsroutes aan te leggen zodat dieren hun leefgebieden kunnen vergroten.

Aan de zuidwestkant van Amsterdam ligt de Groene AS, die een verbinding vormt tussen de groengebieden van Amstelland, Spaarnwoude en de Westeinderplassen. Klein landschap

Om een zo rijk mogelijke verbinding te creëren, is het Schinkelbos een landschap op zich. Een mozaïek van nat en droog, bos, grasland, riet en open water. Het is een afwisselend geheel waarin van beheer nauwelijks sprake is. Alleen wat maaiwerk, dat uitgevoerd wordt door een kudde Schotse hooglanders. Boeiende ontwikkeling

Tot nu toe is die ontwikkeling heel boeiend geweest. Er hebben zich bijvoorbeeld al grutto’s, dodaars en rugstreeppadden gevestigd. De plantenrijkdom wisselt nog ieder jaar.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 2046 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2046 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →