Reconstruction heat stress area Jaegerbuen (2020) - Climateroad / Klimaatstraat

Biodiversity

Depaving Urban Area (Operatie Steenbreek)

Climate Adaptation - Heat Stress Measures

Created at: 28 Jul 2022

Description

ishoj - climate adaptation reconstruction of Jaegerbuen. shadow by shade cloth construction and new trees. trees are climate adaptive planted, the use of treegator (drip irrigation. depaving area and adding more green.

From the Arkenmuseum at the beach there is a walking route to Ishøj station. The route is marked with so-called red "drunken" lampposts. The climate-adaptive redesign was carried out by removing paving and mainly adding greenery.

The square at Jaegerbuen has been given a recreational function where, for example, you can watch/listen to a theater performance or music. The hardening still present is lighter in color, which also reduces heat stress. Furthermore, a kind of construction canopy with sun-resistant glass has been placed for shade. Trees have also been added and will now receive the Treegator as a water supply for about three years. they are filled weekly in the first year when it is hot and at a lower frequency in the 2nd and 3rd year. Biodiversity has increased considerably with insect-friendly planting.

Scanning with the Obsidentify app indicates that the following plants have been used in the design: Willowherbs, Catwillow, Yellow Chamomile, Rock Cranesbill, Plume Sedge, Blue Catnip, Small-flowered Sage, Dune Reed, Feather Maple, Male Fern, White Field Rush, Robinia, European Blister, Unistyle Hawthorn.


Samenvatting (Dutch description)

Vanaf het Arkenmuseum bij het strand is er een looptroute naar het station van Ishøj. De route is gemarkeerd met zogenaamde rode "dronken" lantarenpalen. De klimaatatdaptieve herinrichting is uitgevoerd door verharding te verwijderen en voornamelijk groen toe te voegen. het plein heeft een recreatieve functie gekregen waarbij er bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling of muziek gekeken/geluisterd kan worden. De nog aanwezige verharding is wel lichter van kleur wat de hittetsress- ook reduceert. Verder is er voor schaduw een soort van constructie overkapping met zonwerend glas geplaatst voor schaduw. Ook zijn bomen toegevoegd die nu nog voor een jaar of drie de Treegator krijgen als watervoorziening. ze worden wekelijks gevuld in het eerste jaar als het heet is en in een lagere frequentie in het 2e en 3e jaar. De biodiversiteit is flink toegenomen met insektvriendelijke beplanting.

Scannen met de app Obsidentify geeft aan dat de volgende planten zijn toegepast in het ontwerp: Wilgenroosjes, Katwilg, Gele Kamille, Rotsooievaarsbek, Pluimzegge, Blauw Kattenkruid, Kleinbloemige Salie, Duinriet, Vederesdoorn, Mannetjes varen, Witte Veldbies, Robinia, Europeese Blazenstruik, Eenstijlige Meidoorn.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →