Zonnepark Schoenaker

Biodiversity

Solar Park (land)

Created at: 28 Aug 2023

Description

Het zonnepark van ca 10 ha wordt aangelegd na 2023. Gemeente Beuningen heeft voornemen om in 2040 energieneutraal te zijn en daarvoor voor in totaal ca 40 ha aan zonnepark vergunning verleend in 2021

Landschappelijke inpassing TPSolar wil een zonnepark realiseren welke goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Beuningen. De voorwaarden die zowel door de provincie Gelderland als de gemeente Beuningen aan de landschappelijke inpassing van zonneparken worden gesteld, vormen de basis voor het inrichtingsplan. Het uitgangspunt voor de landschappelijke inrichting zijn de aanwezige landschappelijke kenmerkende elementen en de ruimtelijke structuren. De bestaande karakteristieken/kwaliteit van het kommengebied zullen worden behouden en waar mogelijk versterkt. Ook zal er verschillende vegetatie worden aangebracht om een leefgebied te creëren voor inheemse bijen, insecten en akkervogels. Daarnaast is TPSolar van plan om een lokale kunstenaar te benaderen voor het maken van een kunstwerk aan de noordzijde van het zonnepark.

Het zicht op het zonnepark wordt geminimaliseerd dankzij de aan te planten hagen. De panelen zullen op een maximale hoogte van 1,5 meter geplaatst worden om zo de weidsheid van de omgeving te waarborgen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 1962 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1962 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →