Natuurplein Montessori - School De Ontdekking Deventer

Climate Adaptive Green

Biodiversity

Depaving Urban Area (Operatie Steenbreek)

Created at: 19 May 2022

Description

Two nature squares by Montessori school De Ontdekking Deventer (2017)


Samenvatting (Dutch description)

Aanleg van twee natuurpleinen bij Montessori school De Ontdekking Deventer

Bureau Niche heeft de pleinen ontworpen. De kinderen en leerkrachten zijn betrokken geweest bij de ontwerpfase voor de onderbouw en voor de midden- en bovenbouw. Nu is het een groene oase in een stenige omgeving. Biodiversiteit op de vierkante meter dank zij de steun van de Provincie Overijssel. Het terrein is aangelegd door de 'tuinen van Geerdink', met hulp van ouders. Het resultaat zijn twee prachtige natuurpleinen waar kinderen kunnen spelen, ontdekken, klauteren, spelen met water, zand en natuur. Het geeft kinderen elke dag de kans op natuurbeleving en biedt mogelijkheden voor natuureducatie. Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren, de biodiversiteit.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

Events
Wateropleidingen Wateropleidingen Cursisten Klimaatadaptatie in de Stad 2022

About the author

Tamara Blaakmeer

• Submitted 3 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 3 projects by this author →

Websites


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →