Slatuinen natuurtuin, Amsterdam

Rainwater Harvesting

Biodiversity

Created at: 17 Aug 2017

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

Het gebied van de huidige 3000 m² grote natuurtuin was in de eerste decennia van de 20ste eeuw in gebruik als parkje: het Wilhelminapark. Van 1928 tot 1984 was het gebied, toen ‘terrein Hendriksen’ genaamd, een kwekerij.

Na jaren van verwildering werd op initiatief van de buurtbewoners besloten op het binnenterrein een natuurtuin aan te leggen. Ontworpen door José Kennis en met als doel de tuin een sociale en educatieve functie te geven, werd in 1992 begonnen met de aanleg.

In de tuin zijn vogelbosjes en struwelen, stinzenmilieus, een vijver, een moerasgebied, houtrillen en stapelmuurtjes te zien. Om meer variatie in de vegetatie te krijgen is plaatselijk kalkarm zand aangebracht.

De tuin wordt onderhouden door een vaste kracht en een vijftal vrijwilligers uit de buurt. Er wordt voornamelijk selectief gewied. Schoolklassen kunnen er onder deskundige begeleiding een rondleiding krijgen.

Ook vinden er cursussen (kruiden, geveltuin en paddestoelen) en kinderactiviteiten plaats (ECO kids, buurtkinderclub, buitenschoolse opvang).

Soms exposeren er kunstenaars in de tuin en worden er teken- en schilderlessen gegeven.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 2069 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2069 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →