Inspiration Garden (kennisplein) - NHL Stenden Leeuwarden

Climate Adaptive Green

Biodiversity

Created at: 31 Aug 2022

Description

An inspirational garden at the NHL Stenden University of Applied Sciences in which circularity and sustainabiltity play a central role. Students can meet each other, study and relax here.


Samenvatting (Dutch description)

snoekpuurgroen.nl: Langs de Rengerslaan in Leeuwarden staan twee hogescholen: NHL en Stenden. Sinds 2018 werken deze hbo-instellingen samen onder de naam NHL Stenden Hogeschool. Snoek Puur Groen ontwierp een Kennisplein dat beide gebouwen niet langer scheidt, maar verbindt.

Tijdelijke oplossing Het Kennisplein ontstond vanuit een pop-uppark. Deze bestond uit big bags en een tijdelijke groeninvulling. De beide tuinelementen legden we in 2018 aan. Dit diende als tijdelijke oplossing om de NHL en Stenden te verbinden na de fusie. Dit jaar maakten we het pop-uppark definitief door randen van cortenstaal rondom de big bags te creëren. Hierdoor zijn de plantvakken groter geworden en heeft de beplanting meer ruimte om te groeien. In de bloembakken brachten we zitelementen aan, waarop studenten hun pauzes kunnen doorbrengen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Ruben Matahelumual

• Submitted 817 projects
• Expert at Climate Events - Learning From Trouble
• Germany

View all 817 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →