Zonnepark A73 Beuningen 12,5 ha (2023)

Biodiversity

Solar Park (land)

Created at: 28 Aug 2023

Description

Naast Zonnepark (Zon XP) van 12,5 ha, wordt 2,5 ha aan natuur met veel aandacht voor water en natuurvriendelijke oevers ontwikkeld. Capaciteit wordt 12 MWp. Gemeente Beuningen heeft vergunning verleend voor 4 zonneparken om in 2040 energieneutraal te zijn.

Informatie natuur en biodiversiteit van website ontwikkelmaatschappij:

Door de zuidopstelling van de zonnepanelen met voldoende ruimte tussen de rijen zonnepanelen ontvangt de ondergrond voldoende regen en lichtinval voor de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Op deze manier blijft de kwaliteit van de bodem behouden.

Vanaf de snelweg komt er een struweelhaag van gebiedseigen heesters die ervoor zorgt dat het zicht op de achterkant van de panelen wordt weggenomen. Door de haag niet te hoog te laten worden blijft de beleving van een open ruimte in stand. De sloten worden verbreed en voorzien van een natuurlijke oever, de grond die hieruit vrijkomt wordt als dijk erlangs opgeworpen. Door de beplanting die op de taluds gaat groene krijgen de zonnevelden een lijst van natuur waarbinnen de zonnepanelen hun plaats hebben.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →