Wadi Texel (Den Burg) bij gemeentehuis

(bio) swale

Created at: 21 Feb 2017

Description

Met een wadi wordt in Nederland en Belgiƫ een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal; zie wadi, en is ook een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie.

Bij een moderne wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakken valt wordt via een hemelwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.

Een wadi bestaat soms uit meerdere lagen. De toplaag van de wadi (mulden) heeft een zuiverende werking. Na infiltratie door de toplaag komt het water in een ondergrondse infiltratievoorziening zoals een grindkoffer. Vanuit deze grindkoffer infiltreert het water verder de bodem in. Tussen de toplaag en de ondergrondse infiltratievoorziening bevindt zich ook een directe verbinding, de slokop, die functioneert als een overstort.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 946 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 946 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →